Рекламирайте в ГЛОБУС!


Заявка или запитване за реклама може да направите на телефон 0898-360-972 или на е-mail perun-sprint@psp-ltd.com.

Сайтът "ГЛОБУС" включва електронни издания за всички страни по света.
Всяко издание предлага бизнес и статистическа информация, както и годишен електронен вестник.
"ГЛОБУС" е информационен ресурс за представители на деловия свят, но аудиторията му включва и хора, които обичат да пътуват, да се информират и да се забавляват.

Рекламни тарифи
Вид реклама Размер Цена
Банер 1 500 х 350 пиксела 10 лв. за 1000 импресии
Банер 2 250 х 150 пиксела 5 лв. за 1000 импресии
Банер 3 150 х 60 пиксела 4 лв. за 1000 импресии
Малка обява за срок до 3 месеца до 10 думи безплатна
Банер около главата на 10 избрани издания 500 х 300 пиксела или по-голям 50 лв. за срок от 6 месеца